top of page

Hipoterapia

Hipoterapia „ma na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej; daje ona wiele możliwości terapeutycznych, dlatego jest jedną z metod o największym zasięgu pod względem różnorodności korzystających z niej pacjentów”

[Strumińska A. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Str. 16,18]

Cele prowadzenia Hipoterapii:

  1. stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka.

  2. zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych

  3. zwiększenie możliwości lokomocyjnych

  4. zwiększenie poczucia własnej wartości

  5. relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych

  6. zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą

Do kogo skierowana jest ta metoda ?

  • osob z problemami neurologicznymi (min. mózgowe porażenie dziecięce)

  • osób z wszelkimi problemami ortopedycznymi

  • dzieci z problemami natury psychicznej i społecznej (min. autyzmem, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania)

  • uczniów z problemami szkolnymi wynikającymi zaburzeń integracji sensorycznej (min. dzieci z dysleksją lub zagrożone dysleksją)

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia (np. o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz dostarczenie wypełnionego przez lekarza prowadzącego skierowania na zajęcia.

Zajęcia prowadzone są przez kadrę wykwalifikowanych hipoterapeutów. Zakres ćwiczeń dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i wskazań ćwiczących. Jedna jednostka hipoterapii to 30 min.

bottom of page